Συστήματα Επισκευής και Δομικής Ενίσχυσης

To build better places to live

Αποκατάσταση και δομική ενίσχυση με καινοτόμες και πιστοποιημένες τεχνολογίες

Η πρωτοκαθεδρία της Kerakoll σε ευρωπαϊκό επίπεδο: μία πλήρης γκάμα πιστοποιημένων συστημάτων για τη δομική ενίσχυση και την αντισεισμική προστασία κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος και φέρουσας τοιχοποιίας.

Τα συστήματα δομικής ενίσχυσης της Kerakoll προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα χάρη: 1) στην ευκολία εφαρμογής τους, όπως περιγράφεται στον Τεχνικό Οδηγό, 2) στην ευκολία διαστασιολόγησής τους, με τη χρήση του καινοτόμου λογισμικού Geoforce One και 3) στην ασφάλεια και στην επιστημονική τεκμηρίωσή τους, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Products

Ενδεικτικά προϊόντα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ