Τοποθέτηση παρκέ, εύκαμπτων υλικών επένδυσης και βιομηχανικών ρητινών

συγκολλητικά υλικά για παρκέ

βερνίκια για παρκέ

Αστάρια, υλικά σταθεροποίησης και στεγανοποίησης

Γυαλόχαρτα

Συγκολλητικά υλικά για εύκαμπτα και υφαντά υλικά επένδυσης

Καθαριστικά

Βελτιωτικά πρόσθετα και εργαλεία