Διακόσμηση: βαφές, υλικά επένδυσης και βερνικοχρώματα

Υλικά εμποτισμού

Σιλοξανικές βαφές και επενδύσεις για εξωτερικούς χώρους 

Ακρυλικές βαφές και υλικά επένδυσης για εξωτερικούς χώρους