Αποκατάσταση, δομική ενίσχυση και αντισεισμική προστασία

Γεωκονιάματα για σκυρόδεμα

Γεωκονιάματα για τοιχοποιία

Υφάσματα, ινοπλέγματα, χαλύβδινες ράβδοι και συμπληρωματικά υλικά δομικής ενίσχυσης 

Συστήματα για αγκυρώσεις, ενέσεις και δομικές συγκολλήσεις σε κατασκευές σκυροδέματος

Συμβατικά κονιάματα και προστασία σκυροδέματος