Αποκατάσταση, δομική ενίσχυση και αντισεισμική προστασία

Γεωκονιάματα για σκυρόδεμα

Γεωκονιάματα για τοιχοποιία

Υφάσματα, ινοπλέγματα, χαλύβδινες ράβδοι και συμπληρωματικά υλικά δομικής ενίσχυσης 

Συστήματα για αγκυρώσεις, ενέσεις και δομικές συγκολλήσεις σε κατασκευές σκυροδέματος