Υφάσματα, ινοπλέγματα, χαλύβδινες ράβδοι και συμπληρωματικά υλικά δομικής ενίσχυσης