Συγκολλητικά υλικά για εύκαμπτα και υφαντά υλικά επένδυσης