Τάπα από EPS / Τάπα από MW

Τάπα από EPS / Τάπα από MW

Τάπα από EPS / Τάπα από MW
Έγγραφα πήγαινε στα έγγραφα

Τάπα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και πετροβάμβακα (MW) που πληρώνει το κενά που δημιουργεί η φρέζα για την τοποθέτηση των μεταλλικών βυσμάτων στερέωσης στα μονωτικά πάνελ.

Χάρη στην εφαρμογή της Τάπας από EPS / Τάπας από MW (ανάλογα με το επιλεγμένο σύστημα θερμομόνωσης), εξασφαλίζεται η συνέχεια της θερμομόνωσης και προστατεύεται η πρόσοψη από τυχόν αισθητικές ζημιές που θα προκύψουν από ένα λανθασμένο σύστημα αγκύρωσης.

  • Προστατεύει την πρόσοψη από αισθητικές ατέλειες
  • Εγγυάται τη συνέχεια της μόνωσης ακόμα και στη κεφαλή του αγκυρίου
Συσκευασία Τάπα από EPS
Τάπα από MW