Συνδετήρας

Συνδετήρας

Συνδετήρας
Έγγραφα πήγαινε στα έγγραφα

Στοιχείο ένωσης για να διασφαλιστεί η ευθύτητα στην τοποθέτηση των βάσεων εκκίνησης.

  • Αποτρέπει τη μετατοπίση των βάσεων στον χρόνο
  • Αποτρέπει ενδεχόμενες ρηγματώσεις
Συσκευασία 30 mm