Συμπιέσιμη Ταινία Σφράγισης

Συμπιέσιμη Ταινία Σφράγισης

Συμπιέσιμη Ταινία Σφράγισης
Έγγραφα πήγαινε στα έγγραφα

Προσυμπιεσμένη αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης από διογκωμένη πολυουρεθάνη με υδατοαπωθητική επένδυση, για υδατοστεγανή ελαστική σφράγιση των σημείων σύνδεσης μεταξύ εξωτερικής θερμομόνωσης και στοιχείων όπως παράθυρα, πόρτες, περβάζια, αλλά και γενικότερα άλλων στοιχείων πρόσοψης. Διαστολή ταινίας 2 – 6 mm.

Κατασκευασμένη από διογκωμένη πολυουρεθάνη ανοικτών κυψελών, εμποτισμένη με υδατοαπωθητικό ακρυλικό συγκολλητικό υλικό.

  • Εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης μεταξύ του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και του στοιχείου πρόσοψης
  • Προστατεύει από θόρυβο, σκόνη και απώλειες θερμότητας
Συσκευασία 15 mm x 7,5 m