Ροδέλα Στήριξης για Βελτιωμένη Στερέωση

Ροδέλα Στήριξης για Βελτιωμένη Στερέωση

Ροδέλα Στήριξης για Βελτιωμένη Στερέωση
Έγγραφα πήγαινε στα έγγραφα

Ροδέλα από πολυπροπυλένιο ∅ 90 mm, που μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα αγκύρια KlimaExpert. Χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η επιφάνεια της κεφαλής του αγκυρίου από 60 mm έως 90 mm για τη στερέωση μονωτικών πάνελ με χαμηλή αντοχή σε θλίψη.

  • Διασφαλίζει την επιπεδότητα της τοποθέτησης του αγκυρίου στην περίπτωση μονωτικών πάνελ με χαμηλή αντοχή σε θλίψη
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους αγκυρίων KlimaExpert
Συσκευασία 90 mm