Keracem Sabbia

Keracem Sabbia

Keracem Sabbia
Πυριτική άμμος από 0 μέχρι και 5 mm ιδανική για την πραγματοποίηση κονιαμάτων δαπέδου πάχους από 20 μέχρι και 80 mm με το ορυκτό υδραυλικό συνδετικό Keracem Eco.
  • Εξασφαλισμένη κοκκομετρία
  • Απλουστεύει την προετοιμασία του μίγματος
Συσκευασία Σάκοι 25 / 1000 kg
Απόδοση βλέπε δοσολογία στο έντυπο τεχνικών δεδομένων Keracem Eco
Διατήρηση απεριόριστη

Περισσότερα σε Τσιμεντοκονίες