Αγκύριο Καρφωτό Πλαστικό/Ατσάλινο

Αγκύριο Καρφωτό Πλαστικό/Ατσάλινο

Αγκύριο Καρφωτό Πλαστικό/Ατσάλινο
Έγγραφα πήγαινε στα έγγραφα

Καρφωτό αγκύριο από πολυπροπυλένιο με ατσάλινο/πλαστικό καρφί.

Καρφωτά αγκύρια από πολυπροπυλένιο με ατσάλινο/πλαστικό καρφί, για καλύτερη θερμοδιακοπή. Εγκεκριμένα κατά EAD 330196‑00‑0604 για τις κατηγορίες υποστρωμάτων A – σκυρόδεμα, B – συμπαγές τούβλο, C – διάτρητο τούβλο, D – μπλόκ ελαφρού σκυροδέματος και E – αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα. Διατίθενται για τη στερέωση πάνελ πάχους από 60 mm έως 260 mm. Δυνατότητα τοποθέτησης με Ροδέλα Στήριξης για βελτιωμένη στερέωση και για την εφαρμογή μονωτικών πάνελ χαμηλής αντοχής σε θλίψη.
  • Διαθέτει Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση κατά EAD 330196‑00‑0604
  • Ασύμμετρη διαστολή του αγκυρίου για βελτιωμένη συγκράτηση στο υπόστρωμα
  • Πιο ασφαλές για όλους τους τύπους θερμομονωτικών πάνελ
Συσκευασία 110 / tfix70
130 / tfix90
150 / tfix110
170 / tfix130
190 / tfix150
210 / tfix170
230 / tfix190
250 / tfix210
270 / tfix230
290 / tfix250
310 / tfix270

Έγγραφα

Βίντεο