Αγκύριο Καρφωτό Πλαστικό

Αγκύριο Καρφωτό Πλαστικό

Αγκύριο Καρφωτό Πλαστικό
Έγγραφα πήγαινε στα έγγραφα

Καρφωτό αγκύριο από πολυπροπυλένιο με καρφί από νάιλον.

Καρφωτό αγκύριο από πολυπροπυλένιο με καρφί από νάιλον για συστήματα μονώσεων. Εγκεκριμένα κατά EAD 330196‑00‑0604 για τις κατηγορίες υποστρωμάτων A – σκυρόδεμα, B – συμπαγές τούβλο, C – διάτρητο τούβλο, D – μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος και E – αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα. Διατίθενται για τη στερέωση πάνελ πάχους από 30 mm έως 180 mm. Δυνατότητα τοποθέτησης με Ροδέλα Στήριξης για βελτιωμένη στερέωση και για την εφαρμογή μονωτικών πάνελ χαμηλής αντοχής σε θλίψη.
  • Διαθέτει Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση κατά EAD 330196‑00‑0604
  • Καρφωτή τοποθέτηση για ταχύτερη εφαρμογή
  • Ασύμμετρη διαστολή του αγκυρίου για βελτιωμένη συγκράτηση στο υπόστρωμα
Συσκευασία 90 / tfix40
110 / tfix70
130 / tfix90
150 / tfix110
170 / tfix130
190 / tfix150
210 / tfix170
230 / tfix190

Έγγραφα

Βίντεο