Αγκύριο Ανάρτησης Μέτριων Φορτίων

Αγκύριο Ανάρτησης Μέτριων Φορτίων

Αγκύριο Ανάρτησης Μέτριων Φορτίων
Έγγραφα πήγαινε στα έγγραφα

Αγκύριο ανάρτησης μέτριων φορτίων σε θερμοπρόσοψη, χωρίς τη δημουργία θερμογέφυρας. Βίδα από ατσάλι και πλαστικός κώνος ενισχυμένος με υαλοΐνες που μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλη πατούρα σε ολοκληρωμένο σύστημα θερμοπρόσοψης.

Δυνατότητα εφαρμογής με βίδες μετρικές και νοβοπάν με εκτεταμένες δυνατότητες τοποθέτησης. Απαραίτητο για την εφαρμογή πινακίδων, λαμπτήρων, σωλήνων απορροής ομβρίων υδάτων και κουπαστής.

  • Απευθείας τοποθέτηση σε πλήρες σύστημα θερμοπρόσοψης χάρη στον ενισχυμένο πλαστικό κώνο
  • Διασφαλισμένη θερμομόνωση εξαιτίας του φράγματος που δημιουργείται από τον πλαστικό κώνο
  • Εκτεταμένες δυνατότητες στερέωσης φορτίων, χάρη στις διάφορες βίδες μετρικές και νοβοπάν
Συσκευασία 8/60 (M6)
8/80 (M6)
10/100 (M6)
10/120 (M6)
10/140 (M6)
10/160 (M6)
10/180 (M6)
10/200 (M6)
10/220 (M6)
10/240 (M6)