GeoLite®

Rating 3 - SV

GeoLite®

Dokument gå till dokumenten
Mineraliskt, certifierat geobruk, miljövänligt, som innehåller geobindemedel med kristallinisk reaktion, för passivering, renovering, ytbehandling och monolitiskt skydd av konstruktioner i nedbruten betong, idealiskt för GreenBuilding.
GeoLite® är ett tixotropiskt geobruk för att passivera, renovera, jämna ut och skydda konstruktioner i armerad betong som bjälkar, pelare, betongplattor,kanter, ramper, exponerade ytor, dekorativa element, taksprång och infrastrukturer som broar, viadukter, tunnlar och vattenkanaler. Lämplig som mineralisk oorganisk grundmassa att sammankoppla med galvaniserade stålvävar GeoSteel i certifierade system för strukturell förstärkning, förbättring och seismisk anpassning.
  • För monolitisk renovering
  • Garanterar varaktigheten hos en mineralsten
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 17 kg/m2 per cm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Mineraliska geobruk för monolitisk reparation och strukturell förstärkning av betong