Läggning av parkett, plastgolv och hartser för industrigolv

Lim för parkett

Parkettlacker

Lim för plastgolv och textilgolv

Slipmedel 

Tillsatser och tillbehör