Installation av plattor av keramik och natursten  

Lim i gelform

Organiska och mineraliska fästmassor

Fogmassa resina‑cemento (av harts‑cement) och dekorativa tätningsmassor

Mineraliska, organiska fogmassor och tätningsmassor

Tillbehör för plattsättning och fogning