Geolite 40

Geolite 40

Geolite 40
Dokument gå till dokumenten
Mineraliskt geomurbruk som innehåller geobindemedel för monolitisk renovering av armerad betong.
Geolite 40 är ett tixotropt geobruk för att passivera, renovera, utjämna och skydda konstruktioner i armerad betong, förankra och fixera metalldelar. Särskilt avsett för ingrepp med lyftkorg, vid låga temperaturer och när snabbt ibruktagande krävs.
  • Tixotropisk i klass R4
  • Medelsnabb bindning 40 min.
  • Tjocklekar från 2 till 40 mm med endast ett skikt
  • Innehåller geobindemedel
  • För naturligt stabil monolitisk renovering
  • Flexibla härdningstider
  • Vattentät
  • Kan lackeras efter 4 timmar
rating
Rating 4
Förpackning Säck 25 kg / 15 kg / 5 kg
Åtgång ≈ 17 kg/m2 per cm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader