GeoLite® Magma

Rating 4 - SV

GeoLite® Magma

Dokument gå till dokumenten
Mineraliskt, certifierat geobruk, miljövänligt, som innehåller geobindemedel, för passivering, renovering och monolitisk konsolidering av konstruktioner i nedbruten betong, idealiskt för GreenBuilding.
GeoLite® Magma är ett flytande geobruk för att passivera, renovera och förstärka konstruktioner i armerad betong som bjälkar, pelare, betongplattor, golv, trottoarer och infrastrukturer som broar och viadukter och för att förankra och fixera metalldelar, med expanderande verkan. Lämpligt som mineralisk oorganisk matris i certifierade system för strukturell förstärkning  att koppla ihop med väv av galvaniserat stå  GeoSteel och för förpackning, i kombination med Steel Fiber, fiberförstärkt gjutbart bruk med mycket hög prestanda.
  • Flytande
  • Med normal bindning
Förpackning Säckar 25 kg
Åtgång ≈ 19 kg/m2 per cm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Mineraliska geobruk för monolitisk reparation och strukturell förstärkning av betong