Geolite Magma 20

Geolite Magma 20

Geolite Magma 20
Dokument gå till dokumenten
Mineraliskt geomurbruk som innehåller geobindemedel för monolitiskt inläggning av armerad betong.
Geolite Magma 20 är ett gjutbart geobruk för att passivera, renovera och förstärka strukturer i armerad betong med expanderade effekt för att förankra och fixera metalldelar. Särskilt avsett för ingrepp vid låga temperaturer och när snabbt ibruktagande krävs.
  • Gjutbart för fundament i klass R4
  • Snabb bindning 20 min.
  • Tjocklekar från 10 till 100 mm
  • Innehåller geobindemedel
  • För naturligt stabil monolitisk renovering
  • Flexibla härdningstider
rating
Rating 4
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 19,5 kg/m2 per cm tjocklek
Förvaring ≈ 6 månader