GeoLite® Gel

Rating 4 - SV

GeoLite® Gel

Dokument gå till dokumenten

Mineraliskt epoxilim, med hög vätningsförmåga för impregnering av väv GeoSteel och strukturell förankring, idealiskt för GreenBuilding.

GeoLite® Gel är ett tvåkomponents epoxisystem i tixotropiskt gel, som överensstämmer med prestandakrav enligt Standard EN 1504‑4 för limning av strukturella element och enligt standard EN 1504‑6 för inläggning av förankringsstänger. Lämpligt som mineralisk organisk grundmassa att sammankoppla med väv av galvaniserat stål GeoSteel i certifierade system för strukturell förstärkning, förbättring och seismisk anpassning.

  • Idealisk för installation av textilier och nät ur sortimentet GeoSteel
  • Reaktion vid brandpåverkan Euroklass C
  • Hög Tg
Förpackning Hink Del A 6 kg + Del B 2 kg
Åtgång ≈ 1,6 kg/m2 per mm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Mineraliska geobruk för monolitisk reparation och strukturell förstärkning av betong