Tapetex Slim

Tapetex Slim

Tapetex Slim
Dokument gå till dokumenten

Komprimerbar tejp i expanderad polyeten med slutna celler för kantfogar för separering med låg tjocklek. Lämpligt i systemen SoundExpert 2 och SoundExpert 3. Med mycket lågt utsläpp av flyktiga organiska ämnen.

Tapetex Slim är tack vare den vidhäftande baksidan och den stora formbarheten praktisk och enkel att applicera.

  • Praktisk och enkel att applicera
  • Garanterar separering av golvet
  • Bredd 30 mm
Förpackning Tape 5x25 m

Dokument

Övrigt i Tillbehör för underlag