Silicone

Rating 3 - SV

Silicone

Dokument gå till dokumenten

Genomskinligt tätningsmedel för keramikplattor och mosaik. Grön produkt för ekologisk byggnation.

  • Idealisk i sanitära miljöer
  • Mögelresistent
  • Genomskinlig
  • Lämplig för tätning av granitkeramik och keramiska plattor
Förpackning Patron 310 ml
Åtgång ≈ 3 m (fog 10x10 mm) med 1 patron (310 ml)
Förvaring ≈ 24 månader

Övrigt i Resina‑cemento® (polymercement), fogmassa och dekorativ försegling