Fugabella Color

Fugabella Color

Fugabella Color
Dokument gå till dokumenten
Dekorativt hartscement för fogning av keramik, mosaik och natursten. Lätt att bearbeta, hög estetisk återgivning.
Fugabella Color har egenskaper såsom vattenavvisande förmåga, mycket låg vattenabsorption, hög tryckhållfasthet, hög beständighet mot vanliga syrahaltiga ämnen och total färgenhetlighet.
  • Hög enhetlighet och kromatiskt djup
  • Vattenavvisande
  • Hygieniskt ‑ Lätt att utföra rengöring och underhåll
  • Extra flexibilitet
  • Hindrar tillväxt av bakterier och mögel (ISO 846 2019: Method A/B/C)
  • CATAS‑testat för färgens utvändiga varaktighet
  • Disponibel i 50 färger
rating
Rating 4
Förpackning säck 3 kg – säck 20 kg
Åtgång se produktbladet
Förvaring ≈ 24 månader säck 3 kg
≈ 12 månader säck 20 kg

Dokument

Mängdräknare

Övrigt i Dekorativa fogmassor och tätningsmassor för samtida projekt