Rasobuild Eco Top Fino

Rasobuild Eco Top Fino

Rasobuild Eco Top Fino
Dokument gå till dokumenten
Miljövänligt mineralspackel, idealiskt för GreenBuilding.
Rasobuild® Eco Top Fino är lämplig för spacklade ytskikt och avjämning av sugande och icke sugande ytor, vid utförande av ytbehandling med hög grad av dimensionell stabilitet och överlägsen mekanisk hållfasthet. Inomhus, utomhus. Vit och grå.
  • För icke sugande underlag
  • För produkter tillverkade av betong i överensstämmelse med standard EN 1504‑3 klass R1
rating
Rating 3
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 1,3 kg/m2 per mm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader