Rasobuild Eco Consolidante

Rasobuild Eco Consolidante

Rasobuild Eco Consolidante
Miljövänligt fixeringsmedel för förstärkning av gamla och bräckliga putsade ytor, idealiskt för GreenBuilding.
Rasobuild® Eco Consolidante förstärker underlag som har en hög porositet och överdriven ytlig dammhalt tack vare hög inträngningsförmåga. Förbättrar vidhäftningen av de efterföljande appliceringscyklerna.
  • För ojämna, flagiga och mjuka underlag
  • Reglerar absorptionen på porösa underlag
rating
Rating 4
Förpackning Dunk 25 kg / 5 kg
Åtgång per strykning ≈ 0,2 – 0,4 kg/m2
Förvaring ≈ 18 månader