Rasobuild® Eco Consolidante

Rating 4 - SV

Rasobuild® Eco Consolidante

Miljövänligt fixeringsmedel för förstärkning av gamla och bräckliga putsade ytor, idealiskt för GreenBuilding.

Rasobuild® Eco Consolidante förstärker underlag som har en hög porositet och överdriven ytlig dammhalt tack vare hög inträngningsförmåga. Förbättrar vidhäftningen av de efterföljande appliceringscyklerna.

  • För ojämna, flagiga och mjuka underlag
  • Reglerar absorptionen på porösa underlag
Förpackning Dunk 25 kg / 5 kg
Åtgång per strykning ≈ 0,2 – 0,4 kg/m2
Förvaring ≈ 18 månader

Övrigt i Fina och extra fina mineralspackel