Kerarep

Kerarep

Kerarep
Dokument gå till dokumenten
Extremt snabbhärdande reparationsbruk för reparering av sprickor och öppningar i mineralisk överbetong och betong, idealiskt för GreenBuilding.
Kerarep har en hög vidhäftningsförmåga och fluiditet, garanterar enhetlig kontinuitet och total fyllning i millimetersektioner av springor och sprickor i konstruktioner som skadats före installationen av ytbeläggningen.
  • Lämplig för limning av metall och som bindemedel i bruk för mindre reparationer
rating
Rating 1
Förpackning Del A 1 kg + Del B 0,03 kg + Del C 10 metallkrampor
Åtgång ≈ 1,7 kg/ℓ
Förvaring ≈ 18 månader

Dokument

Övrigt i Primers och organiska grundbehandlingsprodukter