Active Prime Fix

Active Prime Fix

Active Prime Fix
Dokument gå till dokumenten
Snabbt, universalt vidhäftningsförbättrande för självutjämningsmassor, cementbaserade fästmassor, spackel och puts. Vattenbaserad enkomponent för inomhus‑ och utomhusbruk.
Aktiv tvärbindning i Active Prime Fix utvecklar total kompatibilitet med sugande och icke sugande underlag och garanterar maximal vidhäftning i överläggningar med cement, gips och kalkbaserade mineralprodukter.
  • Hög fluiditet, hög fixativ och impregnerande kraft
  • Lämpligt för sugande och icke‑sugande underlag
  • Lämplig för att neutralisera den expansiva reaktionen hos gips‑ och anhydritbaserade underlag som kommer i kontakt med självutjämningsmassor, fästmassor, spackel och mineralputs
rating
Rating 5
Förpackning Flaskor 1 kg ‑ Hinkar 5 kg ‑ Dunkar 25 kg
Åtgång ≈ 0,1 – 0,2 kg/m2
Förvaring ≈ 12 månader

Dokument

Övrigt i Primers och organiska grundbehandlingsprodukter