Kerakover Eco Silox Primer

Kerakover Eco Silox Primer

Kerakover Eco Silox Primer

Miljövänlig vidhäftningsprimer som innehåller rena akrylsiloxanmikroemulsioner med hög bindningsförmåga, idealisk för Green Building.

Kerakover Eco Silox Primer är lämplig för förstärkning av ytskikt, garanterar hög diffusionsöppenhet, sugande enhetlighet och jämnhet i färgerna på nästa dekorationsmoment. Inomhus, utomhus.

  • Hög förstärkningsförmåga
  • Utmärkt utjämningsförmåga för underlag
rating
Rating 4
Förpackning Dunk 10 ℓ / 5 ℓ
Åtgång Genomsnittlig, per skikt ≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m2
Förvaring ≈ 18 månader

Övrigt i Färger och siloxanbaserade beklädnader för utomhusbruk