Kerakover Eco Silox Fondo

Kerakover Eco Silox Fondo

Kerakover Eco Silox Fondo

Organisk mineralisk mellanskiktsfärg, miljövänlig, som innehåller vattenbaserade akrylsiloxaner för underlagsberedning före målningen, idealiskt för Green Building.

Kerakover Eco Silox Fondo har hög diffusionsöppenhet och hög fyllande effekt, specifik för att fylla skrovlighet och oregelbundenheter i underlaget och garanterar ett högklassiskt estetiskt resultat. Inomhus, utomhus.

  • Utmärkt täckning av skrovligheter
  • Diffusionsöppen
  • Med finkornig finish‑effekt
rating
Rating 2
Förpackning Hink 14 ℓ / 4 ℓ
Åtgång Genomsnittlig, per skikt ≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m2
Förvaring ≈ 18 månader

Övrigt i Färger och siloxanbaserade beklädnader för utomhusbruk