Kerakover Eco Kompact

Rating 4 - SV

Kerakover Eco Kompact

Dokument gå till dokumenten

Miljövänlig, fibrig, organisk mineralbeläggning, substansfärgad, som innehåller vattenbaserade akrylhartser och vattenavvisande siloxaner, idealisk för GreenBuilding.

Kerakover Eco Kompact skapar dekorativa beklädnader efter täckskikt, beständiga mot alger och väderpåverkan, kompatibel med termoisolerande ytbeläggningssystem. Flexibel, optimal lättbearbetning, tillåter att skapa slutna ytor med kompakt effekt. Tillgänglig i två kornstorlekar: fin och medel.

  • Kompakt, fibrig, elastisk och beständig
  • Beständig mot alger och mögel
  • Fin och Medium
Förpackning Hink 25 kg
Åtgång för enskilt skikt Fin ≈ 2,1 kg/m2 – Medel ≈ 2,4 kg/m2
Förvaring ≈ 18 månader

Färger: se färgkarta.

Reproducerbara färger: typ A (Siloxane akryl mineraliska organiska ytbehandlingar).

Övrigt i Mineraliska färger och ytbeklädnader i akrylserien