Kerakover Eco Acrilex Flex

Kerakover Eco Acrilex Flex

Kerakover Eco Acrilex Flex
Dokument gå till dokumenten

Organisk vattenlöslig mineralfärg, miljövänlig, som innehåller elastomerisk akryl, idealisk för GreenBuilding.

Kerakover Eco Acrilex Flex är extra tvättbar med matt effekt, eliminerar sprickor och garanterar en optimal elasticitet, hög beständighet mot alger, svamp, mögel och väderpåverkan. Specifikt avsedd för betong enligt standard EN 1504‑2.

  • Hög elasticitet, eliminerar mikrosprickor
  • Antikarbonatisering och mögelbeständig
rating
Rating 2
Förpackning Hink 14 ℓ / 4 ℓ
Åtgång vid applicering av 2 skikt för underlag med slät finish ≈ 0,3 – 0,35 ℓ/m2
Förvaring ≈ 18 månader

Färger: se färgkarta.

Reproducerbara färger: typ A (Siloxane akryl mineraliska organiska ytbehandlingar).

Övrigt i Färger och akryliska beklädnader för utomhusbruk