GeoLite® 40

Rating 4 - SV

GeoLite® 40

Dokument gå till dokumenten
Mineraliskt, certifierat geobruk, miljövänligt, som innehåller geobindemedel med kristallinisk reaktion, för passivering, renovering, ytbehandling och monolitiskt skydd av konstruktioner i nedbruten betong, idealiskt för GreenBuilding.
GeoLite® 40 är ett tixotropiskt geobruk för att passivera, renovera, jämna ut och skydda konstruktioner i armerad betong som bjälkar, pelare, betongplattor, anfang, ramper, exponerade ytor, dekorativa element, taksprång. Särskilt avsett för ingrepp med lyftkorg, vid låga temperaturer och när snabbt ibruktagande krävs. Kan lackeras efter 4 timmar.
  • Tixotrop
  • Medelsnabb bindning 40 min.
Förpackning Säck 25 kg / 5 kg
Åtgång ≈ 17 kg/m2 per cm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Mineraliska geobruk för monolitisk reparation och strukturell förstärkning av betong