Fugalite® Invisibile

Rating 3 - SV

Fugalite® Invisibile

Dokument gå till dokumenten
Certifierad, fotokromatisk fog‑ och fästmassa med mikroglaskulor, mycket smidig och lätt att rengöra, med bakteriostatiska och fungistatiska egenskaper, vattentät och fläckavvisande för fogar från 0 till 3 mm, garanterar estetisk, funktionell och hygienisk kontinuitet för glasmosaik och keramiska ytor, idealisk för GreenBuilding.
Fugalite® Invisibile består av mycket små mikrokulor av återvunnet glas med hög ljusbrytningsförmåga för att limma och foga, utan avbrott i kontinuiteten i utseende, funktionalitet och hygien, ytbeklädnader av glasmosaik, keramiskt trä och keramisk sten. Fugalite® Invisibile är lösningen för att behålla de konstnärliga glasmosaikernas och blandningarnas skönhet intakt.
  • Idealisk för att fästa och foga glasmosaik
  • Vattentät, fläck‑ och smutsavvisande
Förpackning Hink Del A 2,82 kg + Del B 0,18 kg (enkelpack 3 kg)
Åtgång som fästmassa ≈ 2 – 4 kg/m2
som spackel se åtgångstabell med de tekniska anvisningarna
Förvaring ≈ 24 månader

Dokument

Mängdräknare

Övrigt i Organiska, mineraliska fogmassor för keramik och natursten