Fugalite® Bio Parquet

Rating 3 - SV

Fugalite® Bio Parquet

Dokument gå till dokumenten
Vattenhaltigt harts för fogning med träeffekt av keramikparkett.
Fugalite® Bio Parquet har genomgått ett hypoallergent hudtest enligt ett medicinskt experiment för hudtolerans som leds på hudkliniken på universitetet i Modena och Reggio Emilia. Finns i 12 naturnyanser som är inspirerade av de vanligaste träslagen för parkettbeklädnader. Garanterar estetisk och funktionell kontinuitet hos keramisk parkett.
  • Träeffekt – Reproducerar trägolvens kontinuerliga yta
  • Vattentät, med droppeffekt, absorberar inte och ändrar inte färg
Förpackning Hink Del A 2 kg + Del B 1 kg (enkelpack 3 kg)
Åtgång se åtgångstabell med de tekniska anvisningarna
Förvaring ≈ 18 månader

Dokument

Mängdräknare

Övrigt i Organiska, mineraliska fogmassor för keramik och natursten