Fogmassa resina‑cemento (av harts‑cement) och dekorativa tätningsmassor