Aquastop Nanosil

Rating 4 - SV

Aquastop Nanosil

Dokument gå till dokumenten

Miljövänlig, hård, organisk tätningsmassa, silanbaserad, neutral, för vattentätning av hydraul‑ och elsystem, genomföringar och byggelement i pooler och i vattentätningssystem från Kerakoll®, idealisk för GreenBuilding.

Aquastop Nanosil ger hög vidhäftning på sugande och icke sugande ytor och garanterar ogenomtränglighet för vatten i system även i de mest kritiska utrymmen.

  • Särskilt avsett för pooler med aggressivt vatten
  • Hög vidhäftning på alla material utan användning av primer
Förpackning Patron 290 ml
Åtgång ≈ 10 m (fog 5x5 mm) med 1 patron (290 ml)
Förvaring ≈ 18 månader

Dokument