Aquastop Green

Aquastop Green

Aquastop Green
Dokument gå till dokumenten
Spricksäkert, högvidhäftande vattentätningsmembran för balkonger, terrasser och horisontella ytor före läggning av keramik, natursten och parkett. Förverkligar vattentätningen även i överlappning, på spruckna underlag, som inte är helt härdade eller med möjliga ångspänningar på grund av resterande fukt hos underlagen.
Aquastop Green revolutionerar vattentätning under golv‑ eller väggbeklädnad och skriver om prestandakraven för att tillåta tidigare omöjliga applikationer med cementbaserade produkter.
  • Vattentätar alla ytor, gamla och nya, fuktiga och torra, spruckna eller utsatta för dimensionella rörelser
  • Kompenserar spänningar på grund av hygrometrisk krympning och termisk deformation
  • Minskar tiderna på byggarbetsplatsen: Vattentätning och läggning av beklädnad utan väntetider, omedelbart beträdbar
  • Löser problemet med underlagsfogar i raka eller diagonala läggningar
Förpackning Roller 23 m2

Dokument