Aquastop Fix

Rating 2 - SV

Aquastop Fix

Dokument gå till dokumenten

Certifierad, miljövänlig mineralisk tätningsmassa för vattentät tätning med hög vidhäftning, idealisk för GreenBuilding.

Aquastop Fix ger en finkornig blandning med särskilt lång bearbetbarhet och total hydrofobicitet som garanterar vattentät vidhäftning av de kompletterande tillbehören i AquaExpert‑systemen.

  • Nanotech‑teknologi med total hydrofobicitet och hög kemisk stabilitet
  • Förblandad, mineralisk, grön, lätt identifierbar
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 0,8 kg/m2
Förvaring ≈ 12 månader

Dokument