Active Prime Fix

Rating 5 - SV

Active Prime Fix

Dokument gå till dokumenten
Snabbt, universalt vidhäftningsförbättrande för självutjämningsmassor, cementbaserade fästmassor, spackel och puts. Vattenbaserad enkomponent för inomhus‑ och utomhusbruk.
Aktiv tvärbindning i Active Prime Fix utvecklar total kompatibilitet med sugande och icke sugande underlag och garanterar maximal vidhäftning i överläggningar med cement, gips och kalkbaserade mineralprodukter.
  • Hög fluiditet, hög fixativ och impregnerande kraft
  • Lämpligt för sugande och icke‑sugande underlag
  • Lämplig för att neutralisera den expansiva reaktionen hos gips‑ och anhydritbaserade underlag som kommer i kontakt med självutjämningsmassor, fästmassor, spackel och mineralputs
Förpackning Flaskor 1 kg ‑ Hinkar 5 kg ‑ Dunkar 25 kg
Åtgång ≈ 0,1 – 0,2 kg/m2
Förvaring ≈ 12 månader

Dokument

Övrigt i Organiska flytande grundbehandlingsprodukter till underlag