Naturliga diffusionsöppna murbruk för putsning och sanering