Spacklar

Spacklar

Spacklar i stål för plattsättning med miljövänliga fästmassa av keramikplattor och natursten. Gummispackel för fogning med mineraliska, organiska, miljövänliga fogmassor av keramikplattor, glasmosaik och natursten.

Förpackning Amerikansk tandn. 8 mm
Amerikansk tandn. 10 mm
Amerikansk lång tandn. 10 mm
Amerikansk tandn. 15 mm
Gummispackel för fogmassor