Fugabella® Eco Porcelana 0‑5

Rating 3 - SV

Fugabella® Eco Porcelana 0‑5

Dokument gå till dokumenten
Certifierad, miljövänlig mineralbaserad fogmassa, med naturliga bakteriostatiska och fungistatiska egenskaper, stabiliserad med ren naturkalk NHL 5, för fogar med hög färgbeständighet från 0 till 5 mm, idealisk för GreenBuilding. Enkomponent, med mycket lågt utsläpp av flyktiga organiska ämnen, innehåller återvunnet material. Återvinningsbart som inert material när det är uttjänt.
Fugabella® Eco Porcelana 0‑5 har ett mycket finkornigt ytskikt med en hård, skärhållfast yta som förstärker ljusets reflexer och garanterar maximal affinitet med keramikens, glasmosaikens och naturstenens former.
  • Idealisk för dekoration av slipade plattor
  • Gamma Color: 10 färger
Förpackning Säck 25 kg / 5 kg
Åtgång se åtgångstabell med de tekniska anvisningarna
Förvaring ≈ 12 månader

Dokument

Mängdräknare

Övrigt i Mineraliska fogmassor för keramik och natursten