Biocalce® Zoccolatura

Rating 5 - SV

Biocalce® Zoccolatura

Dokument gå till dokumenten

Certifierad, miljövänlig, naturlig puts av ren naturkalk NHL 3.5 enligt standard EN 459‑1, för sockling med hög diffusionsöppenhet, idealisk för GreenBuilding och historisk restaurering.

Biocalce® Zoccolatura är särskilt avsett för ingrepp vid sanering av murverk utsatta för bubblor, erosion och avlossning på grund av aggressiv väderpåverkan och söndring av saltkoncentrationer från kapillärstigning.

  • Hög beständighet mot salt, hög avdunstningskapacitet, låg kapillärsugning
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 12 kg/m2 per cm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Naturliga diffusionsöppna murbruk för putsning och sanering