Biocalce® Pietra

Rating 5 - SV

Biocalce® Pietra

Dokument gå till dokumenten

Certifierat, miljövänligt, naturligt murbruk av ren naturkalk NHL 3.5 enligt standard EN 459‑1, för undergjutning och fogning med hög diffusionsöppenhet på murverk, idealiskt för GreenBuilding och historisk restaurering.

Biocalce® Pietra är ett klass M5‑bruk som är lämpligt för att bygga murverk med exponerade ytor och för avdragning av fasadbeklädnader i tegel eller natursten. Inomhus, utomhus.

  • Naturligt och med hög diffusionsöppenhet
  • Kan blandas med inerta material för att återskapa det ursprungliga murbruket
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 1,7 kg/dm3
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Naturliga diffusionsöppna murbruk för byggnation och förstärkning