Biocalce® Muratura Fino

Rating 4 - SV

Biocalce® Muratura Fino

Dokument gå till dokumenten

Certifierat, miljövänligt, naturligt murbruk av ren naturkalk NHL 3.5 enligt standard EN 459‑1, för undergjutning, för armering med tegelbitar och för strukturell förstärkning med hög diffusionsöppenhet på murverk, idealiskt för GreenBuilding och historisk restaurering.

Biocalce® Muratura Fino är ett bruk som hör till klass M10 och som är särskilt avsett för byggnation, restaurering, armering med tegelbitar och diffusionsöppen strukturell förstärkning av bärande murverk och fyllnadsmaterial.

  • Murbruk av klass M10
  • Plastblandning för enkel applicering
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 1,7 kg/dm3
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Naturliga diffusionsöppna murbruk för byggnation och förstärkning