GeoLite® MicroSilicato

Rating 3 - CZ

GeoLite® MicroSilicato

Dokumenty jděte do dokumentů

Certifikovaná ekokompatibilní minerální geobarva na bázi geoaktivních mikročastic z křemičitanu pro obnovu a ochranu betonových povrchů pomoci krystalizace. Ideální pro GreenBuilding.

GeoLite® MicroSilicato je plnivá matná geobarva pro monolitickou ochranu nových či opravených betonů, proti karbonataci, odolná proti povětrnostním vlivům, chaluhám a plísním; nanáší se válečkem a štětkou na železobetonové struktury, jako například trámy, sloupy, desky, dělicí přepážky, rampy, neomítnuté plochy, dekorativní prvky, okenní rámy a infrastruktury jako mosty, viadukty a tunely.

  • Lze nanášet po 4 hodinách na betonové opravy provedené pomocí geomalt GeoLite® 10 nebo GeoLite® 40
Balení Kbelíky 14 ℓ / 4 ℓ
Vydatnost na 2 vrstvy na podkladu s jemnou povrchovou úpravou ≈ 0,35 ℓ/m2
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty

Jiný v Minerální geomalty pro monolitické opravy a konstrukční a protiseismické zpevnění betonu