Geolite

Geolite

Geolite
Dokumenty jděte do dokumentů
Minerální geomalta na bázi geolepidla pro monolitické opravy železobetonu.
Geolite je tixotropní geomalta pro pasivaci, opravy, vyplňování a ochranu železobetonových konstrukcí a pro kotvení a upevňování kovových součástí.
  • Tixotropní třídy R4
  • O normální vazbě 80 minut
  • Vrstvy od 2 do 40 mm na jedno použití
  • Na základě geopojiva
  • Pro přirozeně stabilní monolitické opravy
  • Modulace doby vazby
rating
Rating 3
Balení pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 17 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty