GeoLite®

Rating 3 - CZ

GeoLite®

GeoLite - immagine pack
Dokumenty jděte do dokumentů

Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, obnovu, vyhlazení a monolitickou ochranu struktur z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding.

GeoLite® je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělicích přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků, okenních říms a infrastruktur jako mostů, viaduktů, tunelů a vodních kanálů.

  • Pro monolitické opravy
  • Zaručuje trvalost minerálních hornin
Balení Pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 17 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty

Jiný v Minerální geomalty pro monolitické opravy a konstrukční a protiseismické zpevnění betonu