Geolite 40

Geolite 40

Geolite 40
Dokumenty jděte do dokumentů
Minerální geomalta na bázi geolepidla pro monolitické opravy železobetonu.
Geolite 40 je tixotropní geomalta pro pasivaci, opravy, vyplňování a ochranu železobetonových konstrukcí a pro kotvení a upevňování kovových součástí. Vhodná pro nanášení z pracovni plošiny, při nízkých teplotách a v případě potřeby rychlého uvedení do provozu.
  • Tixotropní třídy R4
  • S polorychlým tuhnutím 40 min
  • Vrstvy od 2 do 40 mm na jedno použití
  • Na základě geopojiva
  • Pro přirozeně stabilní monolitické opravy
  • Modulace doby vazby
  • Malování po 4 hodinách
rating
Rating 4
Balení pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 17 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty